Tuesday, August 23, 2011

Cabaran baru Majlis Raja-Raja

Orang Melayu di negara ini telah berkurun beragama Islam tanpa diganggu gugat oleh agama lain kecuali ajaran-ajaran sesat. Apa yang berlaku sekarang adalah suatu percubaan untuk menceroboh hak kebebasan beragama orang Melayu yang telah termaktub dalam Perlembagaan.

Bukanlah semua mazhab Kristian yang bersetuju dengan apa yang dilakukan oleh Gereja Methodist Damansara Utama (DUMC), Petaling Jaya ke atas orang Islam. Malah ada beberapa orang paderi Kristian sendiri yang melihat pendekatan untuk memurtadkan orang Islam itu sebagai bahaya kepada keharmonian kaum dan agama di negara ini.

Kerajaan Singapura juga pernah mengambil tindakan terhadap suatu gerakan Kristian yang agresif dan tidak disenangi oleh masyarakat Singapura bukan Islam dan sejak itu mereka telah pun menyepi.

Bagaimanapun apa yang berlaku sewajarnya menyedarkan semua pihak yang bertanggungjawab terhadap kesucian Islam dan pengembangan agama Islam di negara ini untuk menyiasat dan mempelajari taktik dan strategi bervisi dakwah Kristian terhadap bukan kristian dan melihat kelemahan diri dalam pendekatan dakwah kita yang lebih bersifat terus terang, secara langsung atau tidak secara penyamaran.

Yang lebih banyak tertonjol adalah cara kita menekankan kepada pengajaran Islam yang menyusahkan terutama dari segi berpakaian dan pergaulan berbanding pendekatan mereka yang mengambil kira keperluan semasa, menceriakan kehidupan dan praktikal yang lebih mudah untuk menarik kanak-kanak dan golongan remaja.

Khabarnya, gerakan mazhab Kristian tertentu di negara ini sekarang mempunyai tabung yang sangat besar dengan bantuan beberapa orang profesional yang berjaya, jutawan-jutawan terkemuka dan sebuah media Inggeris yang popular. Tetapi ini bukanlah merupakan suatu masalah kepada kita yang telah pun mempunyai simpanan wang zakat beratus juta ringgit untuk disalurkan bagi merangka dan membina usaha pengembangan agama Islam secara profesional.

Masalah yang kita hadapi bukan wang tetapi pengetahuan untuk menggunakan wang bagi menyampai dakwah secara berkesan selari dengan pemodenan dan peningkatan pengetahuan.

Bagi tujuan ini, perubahan besar mesti dilakukan terlebih dahulu terhadap seluruh pentadbiran agama Islam di negara ini untuk memberikan imej dinamik dan progresif supaya dihormati oleh orang Islam sendiri dan juga bukan Islam.

Masalah yang dihadapi adalah kelemahan Jabatan-jabatan Agama Islam atau Majlis-majlis Agama Islam negeri di seluruh negara yang pentadbirannya tidak mencapai taraf profesional. Pentadbiran kebanyakan jabatan ini boleh menghilangkan keyakinan umat Islam terhadap Islam sebagai agama yang berdisiplin, amanah, bertimbang rasa dan prihatin dan lain-lain sifat terpuji.

Majlis Raja-Raja Melayu harus melihat dan mengkaji dengan serius tentang banyak aspek yang menyebabkan pejabat-pejabat agama ketinggalan dari segi kualiti pentadbiran sedangkan perubahan telah berlaku di kebanyakan jabatan kerajaan lain.

Kelesuan dalam pentadbiran agama di negara ini jika dibiarkan akan melibatkan imej agama Islam dan Islam dilihat sebagai agama yang ketinggalan. Imej ini akan menggugat akidah umat Islam sendiri terutama generasi muda yang pantas membuat perbandingan dengan pihak lain yang dapat menunjukkan kecekapan dan daya profesionalisme.

Inilah yang berlaku dalam usaha pengembangan agama Kristian di negara ini sekarang di mana kita dapat melihat pendekatan dakwah agama Kristian secara dinamik dan progresif berbanding dengan pendekatan dakwah Islam secara jumud, tidak kreatif dan tidak prihatin terhadap kehendak semasa sesuatu kelompok atau sasaran.

Keadaan ini perlu diatasi segera oleh Majlis Raja-Raja Melayu oleh kerana persekitaran yang berbeza telah memberikan cabaran baru kepada umat Islam yang sekiranya tidak disaingi dengan kepakaran dan kebijaksanaan pastinya akan mempengaruhi orang Islam.

Akidah tidak boleh dikawal atau dipaksakan dengan undang-undang tetapi dengan pendekatan yang menunjukkan nilai-nilai Islam yang berfaedah yang akan menanamkan akidah dan keimanan ke dalam jiwa dan pemikiran manusia.

Oleh kerana isu ini adalah suatu perkara yang memerlukan kajian mendalam dan meluas maka sebuah badan haruslah dibentuk yang diletakkan di bawah Majlis Raja-Raja sendiri untuk secara jujur mengenali kelemahan yang wujud dalam pentadbiran agama di seluruh negara dengan matlamat untuk meyakinkan orang Islam terhadap keupayaan Islam dan bagi mengatur penggunaan wang zakat ke arah pembangunan dakwah.

Kita seharusnya dapat melihat perancangan bervisi dan strategi pengembangan agama Kristian yang dijalankan secara samaran, tidak menonjolkan pendekatan keagamaan tetapi berselindung di sebalik kerja sosial, bantuan perubatan, kerja kebajikan, kelas tuisyen percuma, pendidikan muzik dan sebagainya.

Sesungguhnya dengan wang zakat yang beratus juta ringgit tersimpan beku, tidak ada masalah untuk membiayai sebuah pusat “ Pengembangan Agama” untuk melatih dan melahirkan pendakwah-pendakwah yang berwibawa, bersifat universal, bervisi, berdiplomasi, berhemah dan berstrategi yang berupaya untuk menanam dinamisme Islam kepada jiwa orang Islam dan masyarakat berbilang kaum di negara ini.

Ini yang harus difikirkan oleh Majlis Raja-Raja Melayu dengan mengambil iktibar daripada apa yang berlaku terhadap beberapa orang Islam di Gereja Methodist Damansara Utama dan terhadap anak-anak Islam di Jalan Kucai Lama yang bertabirkan pertemuan komuniti, berbuka puasa, kelas tuisyen, kelas muzik, perkelahan dan lawatan sambil belajar. — Utusan Malaysia

* Tan Sri Zainuddin Maidin ialah Karyawan Tamu Institut Pemikiran Tun Dr Mahathir, Universiti Utara Malaysia

* This is the personal opinion of the writer or publication. The Malaysian Insider does not endorse the view unless specified.

No comments:

 
Original Template By : uniQue  |    Modified and Maintained By : Intydez