Friday, April 29, 2011

JANGAN DILALAIKAN OLEH KEMEGAHAN

Sebab nuzul ayat

Ibn Hatim meriwayatkan daripada Abu Buraidah katanya: al-Hakumu' takathur diturunkan berkenaan dua kabilah Ansar iaitu Bani Harithah dan Bani Harth.

Kedua-dua kabilah ini suka berbangga-bangga dan bermegah-megah, antara lain mereka mengucapkan: Apakah di kalangan kamu terdapat orang seperti si fulan? Mereka berbangga-bangga dengan pelbagai kabilah.

Kemudian, mereka pergi ke tanah perkuburan sambil berucap dengan menunjukkan ke arah tanah perkuburan, apakah di kalangan kamu ada orang yang seperti si fulan ini? Lalu Allah SWT menurunkan surah ini.

Firman Allah SWT: Bermegah-megahan telah melalaikan kamu.

Sayid Qutub berkata: Kehidupan dunia yang sekilas itu berakhir dan menutup lembaran yang pendek. Dan selepas itu zaman terus melanjut bersama bebanannya yang bertambah berat.

Saranan ini disampaikan oleh pengungkapan ayat sendiri dan ini menjadikan hakikat yang dibicarakan itu selaras dengan susunan ungkapan yang unik.

Sejurus seorang itu membaca surah yang hebat, mendalam dan menggerunkan yang mula-mulanya menjulang naik dengan nadanya yang lantang ke angkasa dan kemudian menjunam turun dengan nadanya yang tenang ke dalam lubuk hati, ia akan merasa betapa beratnya tanggungjawab hidup yang dihayatinya sebentar di dunia ini.

Kemudian ia memikul tanggungjawab yang berat itu dalam perjalanannya, kemudian di sanalah ia akan menghisabkan dirinya sendiri terhadap segala nikmat yang dinikmatinya sehingga sekecil-kecilnya.

Imam Muhammad Abduh berkata: Perkataan al-takathur boleh juga diertikan saling berlumba untuk mendapatkan jumlah yang banyak.

Maksudnya, masing-masing berlumba mencari harta yang lebih banyak atau pangkat yang lebih tinggi berbanding dengan yang lain dan berusaha ke arah itu semata-mata. Masing-masing berusaha agar hartanya melebihi yang lain atau kekuatannya lebih hebat daripada yang lain.

Oleh yang demikian, dia akan mencapai kepuasan dan berbangga dengan kekuatan seperti sikap kebanyakan orang yang bercita-cita dari kalangan pemburu-pemburu kekayaan dan kekuatan. Orang yang bersungguh-sungguh bekerja antara mereka untuk sampai kepada tujuan yang tinggi itu tidak berfikir untuk berkorban ke jalan kebaikan atau dengan kekuatannya itu berusaha membela kebenaran dan membawa orang yang sesat agar memerhatikan dan memahami tentang kebenaran itu, lalu melindunginya.

Ini adalah pengertian logik yang dipegang oleh sesetengah ahli tafsir dan sangat sesuai dengan pengertian yang terkandung dalam kalimah melalaikan kamu.

Firman Allah SWT: Sampai kamu masuk ke dalam kubur.

Al-Qurtubi berkata: Kamu diterpa kematian dan dimasukkan ke dalam kubur.

Ibn Kathir berkata: Kamu telah dilekakan dan disibukkan oleh kecintaan terhadap kemewahan kehidupan dunia daripada membuat persediaan untuk menghadapi alam akhirat.

Kealpaan kamu itu begitu ketara sehingga kamu diterpa oleh kematian secara mengejut dan di luar jangkaan kamu, lalu kamu datang mengunjungi kubur dan tinggal di situ dalam jangka waktu yang ditentukan.

Firman Allah SWT: Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu). Dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui.

Al-Mawardi berkata: Ini merupakan ancaman dan amaran yang keras dan pengulangannya pula menunjukkan penegasan. Ia mengandungi dua wajah:

i. Kamu pasti mengetahui ketika melihat apa yang aku serukan kamu kepada Allah adalah benar dan kemudian sekali lagi kamu mengetahui ketika bangkit bahawa apa yang aku janjikan kepada kamu adalah benar.

ii. Kamu pasti mengetahui ketika dibangkitkan bahawa kamu akan dibangkitkan kemudian akan diazab.

Firman Allah SWT: Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin.

Perkataan janganlah begitu atau kalla, memberi dua maksud:

i. Ia memberi maksud kecuali. Inilah pendapat Abu Hatim.

ii. Ia bermakna yang sebenarnya. Inilah pendapat al-Farra'.

Adapun ilmu al-yakin, ia memberi dua maksud:

i. Ilmu berkaitan kematian yang menjadi yakin tanpa syak. Inilah pendapat Qatadah.

ii. Ia bermaksud apa yang kamu tahu dengan yakin selepas kematian dari kebangkitan dan pembalasan. Inilah pendapat Ibn Juraij.

Firman Allah SWT: Nescaya kamu benar-benar akan melihat neraka Jahim.

Ayat ini ditujukan kepada orang kafir yang pasti masuk ke dalam neraka. Adapun pendapat kedua, ia adalah umum di mana orang kafir akan menghuni neraka Jahim sedangkan orang yang beriman akan melalui atas titian sirat.

Firman Allah SWT: Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan 'ainul yaqin.

Sayid Qutub berkata: Kemudian Dia menyampaikan pernyataan akhir yang membuat si mabuk siuman, yang lalai akan sedar dan yang leka memberi perhatian. Orang yang berpoya-poya dalam kenikmatan akan menggeletar dengan nikmat yang ada di tangannya.

www.utusan.com.my

JANGAN DILALAIKAN OLEH KEMEGAHAN

Sebab nuzul ayat

Ibn Hatim meriwayatkan daripada Abu Buraidah katanya: al-Hakumu' takathur diturunkan berkenaan dua kabilah Ansar iaitu Bani Harithah dan Bani Harth.

Kedua-dua kabilah ini suka berbangga-bangga dan bermegah-megah, antara lain mereka mengucapkan: Apakah di kalangan kamu terdapat orang seperti si fulan? Mereka berbangga-bangga dengan pelbagai kabilah.

Kemudian, mereka pergi ke tanah perkuburan sambil berucap dengan menunjukkan ke arah tanah perkuburan, apakah di kalangan kamu ada orang yang seperti si fulan ini? Lalu Allah SWT menurunkan surah ini.

Firman Allah SWT: Bermegah-megahan telah melalaikan kamu.

Sayid Qutub berkata: Kehidupan dunia yang sekilas itu berakhir dan menutup lembaran yang pendek. Dan selepas itu zaman terus melanjut bersama bebanannya yang bertambah berat.

Saranan ini disampaikan oleh pengungkapan ayat sendiri dan ini menjadikan hakikat yang dibicarakan itu selaras dengan susunan ungkapan yang unik.

Sejurus seorang itu membaca surah yang hebat, mendalam dan menggerunkan yang mula-mulanya menjulang naik dengan nadanya yang lantang ke angkasa dan kemudian menjunam turun dengan nadanya yang tenang ke dalam lubuk hati, ia akan merasa betapa beratnya tanggungjawab hidup yang dihayatinya sebentar di dunia ini.

Kemudian ia memikul tanggungjawab yang berat itu dalam perjalanannya, kemudian di sanalah ia akan menghisabkan dirinya sendiri terhadap segala nikmat yang dinikmatinya sehingga sekecil-kecilnya.

Imam Muhammad Abduh berkata: Perkataan al-takathur boleh juga diertikan saling berlumba untuk mendapatkan jumlah yang banyak.

Maksudnya, masing-masing berlumba mencari harta yang lebih banyak atau pangkat yang lebih tinggi berbanding dengan yang lain dan berusaha ke arah itu semata-mata. Masing-masing berusaha agar hartanya melebihi yang lain atau kekuatannya lebih hebat daripada yang lain.

Oleh yang demikian, dia akan mencapai kepuasan dan berbangga dengan kekuatan seperti sikap kebanyakan orang yang bercita-cita dari kalangan pemburu-pemburu kekayaan dan kekuatan. Orang yang bersungguh-sungguh bekerja antara mereka untuk sampai kepada tujuan yang tinggi itu tidak berfikir untuk berkorban ke jalan kebaikan atau dengan kekuatannya itu berusaha membela kebenaran dan membawa orang yang sesat agar memerhatikan dan memahami tentang kebenaran itu, lalu melindunginya.

Ini adalah pengertian logik yang dipegang oleh sesetengah ahli tafsir dan sangat sesuai dengan pengertian yang terkandung dalam kalimah melalaikan kamu.

Firman Allah SWT: Sampai kamu masuk ke dalam kubur.

Al-Qurtubi berkata: Kamu diterpa kematian dan dimasukkan ke dalam kubur.

Ibn Kathir berkata: Kamu telah dilekakan dan disibukkan oleh kecintaan terhadap kemewahan kehidupan dunia daripada membuat persediaan untuk menghadapi alam akhirat.

Kealpaan kamu itu begitu ketara sehingga kamu diterpa oleh kematian secara mengejut dan di luar jangkaan kamu, lalu kamu datang mengunjungi kubur dan tinggal di situ dalam jangka waktu yang ditentukan.

Firman Allah SWT: Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu). Dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui.

Al-Mawardi berkata: Ini merupakan ancaman dan amaran yang keras dan pengulangannya pula menunjukkan penegasan. Ia mengandungi dua wajah:

i. Kamu pasti mengetahui ketika melihat apa yang aku serukan kamu kepada Allah adalah benar dan kemudian sekali lagi kamu mengetahui ketika bangkit bahawa apa yang aku janjikan kepada kamu adalah benar.

ii. Kamu pasti mengetahui ketika dibangkitkan bahawa kamu akan dibangkitkan kemudian akan diazab.

Firman Allah SWT: Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin.

Perkataan janganlah begitu atau kalla, memberi dua maksud:

i. Ia memberi maksud kecuali. Inilah pendapat Abu Hatim.

ii. Ia bermakna yang sebenarnya. Inilah pendapat al-Farra'.

Adapun ilmu al-yakin, ia memberi dua maksud:

i. Ilmu berkaitan kematian yang menjadi yakin tanpa syak. Inilah pendapat Qatadah.

ii. Ia bermaksud apa yang kamu tahu dengan yakin selepas kematian dari kebangkitan dan pembalasan. Inilah pendapat Ibn Juraij.

Firman Allah SWT: Nescaya kamu benar-benar akan melihat neraka Jahim.

Ayat ini ditujukan kepada orang kafir yang pasti masuk ke dalam neraka. Adapun pendapat kedua, ia adalah umum di mana orang kafir akan menghuni neraka Jahim sedangkan orang yang beriman akan melalui atas titian sirat.

Firman Allah SWT: Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan 'ainul yaqin.

Sayid Qutub berkata: Kemudian Dia menyampaikan pernyataan akhir yang membuat si mabuk siuman, yang lalai akan sedar dan yang leka memberi perhatian. Orang yang berpoya-poya dalam kenikmatan akan menggeletar dengan nikmat yang ada di tangannya.

www.utusan.com.my

Saturday, April 23, 2011

Kehebatan mukjizat ayat suci hanya dapat dirasai bagi umat mahu mengkaji, menghayati

Peringkat kedua, al-Quran diturunkan dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan Jibril secara beransur-ansur selama 23 tahun. Oleh kerana Allah menurunkan al-Quran, maka Dia berhak memelihara kesucian kitab ini daripada dicemari pengubahsuaian manusia.

Hal ini dijelaskan Allah dalam firman-Nya bermaksud: “Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan al-Quran, dan Kamilah yang memelihara dan menjaganya.” (Surah al-Hijr, ayat 9)

Buktinya dari dulu hingga sekarang dan sampai hari kiamat, tidak ada seorang manusia yang sanggup mencipta satu ayat setanding al-Quran. Sedangkan jika dilihat dari sudut sejarah ketika al-Quran diturunkan, masyarakat Arab jahiliah mahir mengarang sajak serta bersyair.

Mereka tidak mampu membuat satu ayat setanding al-Quran. Maka benarlah firman Allah bermaksud: “Dan jika kamu ada menaruh syak mengenai apa yang Kami turunkan (al-Quran) kepada hamba kami (Muhammad), maka cubalah buat dan datangkanlah satu surah yang sebanding dengan al-Quran itu, dan panggillah orang yang kamu percaya boleh menolong kamu selain dari Allah, jika betul kamu orang yang benar. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan sudah tentu kamu tidak dapat membuatnya, maka peliharalah diri kamu dari api neraka yang bahan bakarannya: manusia dan batu (berhala), (iaitu neraka) yang disediakan untuk orang kafir.” (Surah al-Baqarah, ayat 23-24)

Berdasarkan ayat ini, jika manusia masih berdegil dan tidak mahu beriman dengan apa yang terkandung dalam al-Quran maka bersiap sedialah dengan azab neraka di akhirat kelak.

Dalam al-Quran, banyak ayat menggesa manusia berfikir dan merenung alam ciptaan-Nya, sama ada di langit mahu pun di bumi serta mengkaji keindahan ciptaan Allah paling dekat dengan diri iaitu penciptaan jasad mereka yang unik.

Sebenarnya pada diri manusia itu ada tanda kebesaran, rahsia dan kekuasaan Allah yang perlu direnungi sebagai pedoman dan iktibar. Hanya mereka berakal saja dapat memahami hakikat itu.

Firman Allah bermaksud: “Dan juga pada diri kamu sendiri. Maka mengapa kamu tidak mahu melihat serta memikirkan (dalil dan bukti itu)?” (Surah az-Zariyat, ayat 21)

Allah mencipta setiap anggota manusia dengan sempurna, cantik dan tersusun. Perhatikan lidah untuk berkata-kata turut berperanan sebagai deria rasa membolehkan manusia menikmati pelbagai juadah makanan.

Di kanan dan kiri kepala manusia pula dicipta sepasang telinga untuk mendengar. Di kepala itu juga ada sepasang mata untuk melihat. Tanpa ketiga-tiga pancaindera ini sukar manusia menguruskan kehidupan harian. Justeru, patutkah manusia mengingkari Allah Tuhan yang Mencipta?

Allah mencela orang yang tidak mahu menggunakan akal untuk mencari Tuhan dalam firman bermaksud: “Dan berapa banyak tanda kekuasaan Allah di langit dan di bumi yang mereka menyaksikannya berulang-ulang semasa mereka pergi dan datang, sedang mereka tidak juga menghiraukan dan memikirkannya.” (Surah Yusuf, ayat 105)

Mereka diberikan petunjuk tetapi masih melakukan penderhakaan kepada Tuhan Yang Maha Pencipta, diumpama seperti binatang ternak, malah lebih sesat daripada itu. Hal ini disebut dalam al-Quran.

Allah berfirman bermaksud: “Dan sesungguhnya Kami (Allah) akan isikan neraka Jahanam itu sebahagian daripada golongan jin dan manusia, mereka itu mempunyai hati, tetapi tidak mahu memahami ayat Allah. Mereka mempunyai mata, tetapi tidak mahu melihat tanda kekuasaan Allah. Mereka mempunayi telinga, tetapi tidak mahu mendengar (ayat dan nasihat Allah). Mereka itu tidak ubah seperti binatang ternakan, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang yang lalai.” (Surah al-A'raf, ayat 179)

Allah juga mengeji golongan yang hanya mengikut apa saja tradisi diwarisi daripada nenek moyang sehingga berterusan sesat dalam kegelapan jahiliah.

Firman-Nya bermaksud: “Dan apabila dikatakan kepada mereka, turutlah akan apa yang diturunkan oleh Allah. Mereka menjawab: (Tidak), bahkan kami (hanya) menurut apa yang kami dapati datuk nenek kami melakukannya. Patutkah (mereka menurutnya) sekalipun datuk neneknya itu tidak faham sesuatu (apa pun perkara agama), dan tidak pula mendapat petunjuk hidayah (daripada Allah)?” (Surah al-Baqarah, ayat 170)

Manusia sangat memerlukan hidayah Allah. Melalui pembacaan, pemahaman dan kajian terhadap al-Quran, mereka akan kenal siapa diri mereka yang sebenar dan tahu Tuhan layak disembah.

Mereka juga akan merasai kehadiran Allah Pemilik Semesta Alam. Bagi yang tidak membaca dan mengkaji al-Quran, sudah tentu tidak dapat merasai kehebatan mukjizat kalam Allah ini. Dengan kata lain, mereka akan terus teraba-raba dalam kesesatan serta kegelapan.

Penulis ialah Ketua Jabatan Pendidikan Islam, Kolej Tuanku Jaafar Mantin, Negeri Sembilan

Saturday, April 9, 2011

SEJARAH SENI KHAT

Penulisan Khat yang pertama di dunia dipercayai dihasilkan di Kufah, Iraq dalam kurun ke tujuh. Fakta yang tercatat daripada sumber bertulis – seorang sufi mendapat ilham menghasilkannya melalui mimpi. Tulisan-tulisan yang dihasilkan dinamakan Kufic (Kufi) iaitu tulisan yang tidak bercantum. Ia digunakan sehingga kurun ke-12.

Pada kurun ke 10 – seni kaligrafi Islam tersebar ke Parsi dengan gabungan-gabungan huruf yang lebih berseni. Tulisan kaligrafi Islam ini terdiri daripada beberapa jenis iaitu khat Kufi, Khat Nasakh, Khat Diwani, Khat Thuluth, Khat Riqa.

Tulisan kaligrafi dari jenis Nasakh dijadikan asas dalam mempelajari sistem tulisan Arab di negara berkenaan. Alam Melayu tidak terkecuali menyerap unsur Nasakh ini sebagai asas pembelajaran tulisan jawi, yang kemudiannya dipertingkatkan dengan sistem tulisan khat yang lain.

Khat Kufi dikatakan sebagai khat yang paling popular didunia. Ia digunakan sebagai tulisan dalam Al-Quran selama tiga kurun lamanya. Sistem khat Kufi yang tidak mengalami banyak perubahan semasa menjadi asas ia dikekalkan sebagai tulisan di dalam naskah al-Quran.

Pada kurun ke-16 dan 17 – seni khat pernah menjadi medium komunikasi terpenting dalam menyampaikan mesej diplomatik. Ia diperkenalkan oleh Housam Roumi semasa era Suleyman 1 di wilayah Turki. Kesenian tulisan khat jenis ini terserlah melalui tanda diakritik dengan tulisan yang menarik. Seni khat yang dikenali dengan nama Diwani ini berkembang seiring dengan variasinya iaitu Diwani al-Jali yang berbingkai.Antara seni khat yang masih lagi menjadi tumpuan para peminat seni warisan Islam hingga kini termasuklah khat Tuluth dan khat Riqa.

Pada awal perkembangan seni khat, sejenis pokok yang direncongkan hujungnya dan dicelup dengan cecair dakwat, ditulis pada kepingan kulit-kulit tamar, kulit kambing yang dikeringkan dan daun-daun papyrus yang dijadikan kertas. Namun begitu, alam Melayu menyaksikan penggunaan batang-batang pokok resam sebagai alatan utama untuk menulis khat. Batang resam yang ditiruskan pada bahagian hujungnya akan dicelupkan dengan dakwat sebelum tulisan khat dilakarkan pada kertas.

Seni Khat yang teradaptasi dengan dunia moden terus berkembang tetapi masih lagi bertapak pada seni yang asal iaitu dalam konteks keIslaman (mentauhidkan Allah dan lebih berupa nasihat). Kini, seni khat bukan sahaja terlakar pada kepingan kertas malahan menjadi hiasan bercorak islamik apabila ia ditulis pada kepingan cermin, diukir pada mimbar-mimbar masjid dan turrut dijadikan cenderamata untuk kenangan. Nafas baru dalam penghasilan seni khat ini secara tidak langsung meningkatkan martabat seni khat sebagai unsur seni yang cukup tinggi.

Nama-nama besar di alam Melayu dalam bidang seni khat seperti Profesor Mohd Bukhari Lubis dan Imad, sudah cukup membuktikan kesenian unggul Islam ini berkesinambungan selamanya. Usaha Pak Matlob yang giat meneruskan kesinambungan sistem tulisan jawi (asas dalam seni khat) sesuatu yang amat membanggakan. Seni khat tidak akan berkubur ditelan arus zaman dengan adanya insan-insan yang mewarisi bakat mempertahankan kesenian unggul Islam seperti mereka. Sesungguhnya seni kaligrafi Islam adalah lambang kesenian unggul tamadun Islam yang tiada tandingannya.

Sumber : callidesign.blogspot.com

Monday, April 4, 2011

Kepentingan cap mohor di dunia Islam

Oleh itu, Rasulullah telah menggunakan satu cap mohor yang mempunyai ukiran perkataan 'Muhammaad Rasulullah' pada surat baginda.

Cap mohor direka dalam pelbagai bentuk dan gaya. Ia tidak mempunyai bentuk atau perkataan tertentu yang perlu digunakan. Ia terpulang kepada si pemilik untuk menentukan bentuk dan teks cap mohor yang dikehendaki. Dalam kebanyakan cap mohor yang dimiliki oleh pemerintah Islam, tulisan kaligrafi yang menunjukkan nama, gelaran dan tahun telah digunakan untuk cap mohor individu.

Teks bagi cap mohor selalunya diukir terbalik supaya ia meninggalkan kesan susunan teks yang betul selepas dicap di atas kertas dan boleh di baca.

Dalam bahasa Melayu perkataan cap dikatakan berasal dari perkataan India chapp, sementara mohor dipercayai berasal dari perkataan Parsi muhr. Kedua-dua perkataan ini membawa maksud sesuatu yang telah dimeterai.

Terdapat dua bentuk cap mohor yang sering digunakan oleh pemerintah iaitu cap rasmi yang bersaiz lebih besar dan diletakkan dalam bekas khas dan disimpan oleh raja atau pegawai istana yang paling dipercayai seperti setiausaha istana.

Satu lagi jenis cap mohor yang dihasilkan ialah berbentuk cincin. Cap berbentuk cincin lebih bersifat persendirian dan boleh dibawa ke mana sahaja kerana ia dipakai oleh pemiliknya. Cap berbentuk cincin selalunya bersaiz lebih kecil dan dalam bentuk seperti bulat, bujur dan segi empat.

Cap mohor boleh dibuat daripada beberapa bahan berlainan seperti logam atau kayu dan batu permata berharga dan separa berharga.

Sewaktu zaman awal Islam, kebanyakan cap mohor diperbuat daripada batu permata berharga dan separa berharga seperti batu kristal, batu jed, batu garnet dan batu zamrud.

Batu-batu permata yang telah siap diukir dalam bentuk yang dikehendaki biasanya dijadikan sebagai batu cincin ataupun loket kepada sipemilik. Bagi logam, perak dan tembaga banyak digunakan sebagai cap mohor. Di dunia Melayu, kayu juga digunakan dalam pembuatan cap mohor.

Dalam zaman pertengahan Islam, selain raja, cap mohor juga banyak digunakan oleh para pembesar, penulis dan juga peniaga. Ini dapat dilihat di atas manuskrip Islam dan dokumen rasmi empayar Islam yang dipamerkan di muzium-muzium. Antara dokumen yang menggunakan cap mohor ialah dekri diraja, dokumen kerajaan seperti berkaitan dengan tanah dan wakaf, sijil perkahwinan, karya kaligrafi dan manuskrip.

Cap mohor mempunyai banyak fungsi dan ia dapat menjelaskan kepada penyelidik peranan yang dimiliki oleh pemiliknya. Jika cap mohor raja terletak di atas dekri, ia dilihat sebagai orang yang memiliki kuasa dan mengeluarkan perintah. Jika cap mohor digunakan dalam dokumen sewa beli, ia dilihat sebagai akuan bayaran oleh orang yang telah membayar dan orang yang menerima bayaran. Di atas sijil perkahwinan Iran, saksi selalunya meletakkan cap mohor mereka dengan rasa gembira sebagai saksi kepada satu ikatan perkahwinan. Tetapi jika perkahwinan tersebut gagal dan pasangan terpaksa bercerai, saksi yang meletakkan cap mohor mereka di atas sijil perkahwinan akan memadam atau mengoyakkan cap mohor mereka.

Bagi sesebuah manuskrip Islam, cap mohor dilihat sebagai tanda hak milik penulis ataupun pengarangnya. Ini banyak ditemui pada manuskrip dari Iran dan Turki. Kadangkala terdapat cap mohor di bahagian tepi teks manuskrip. Ia menunjukkan penambahan nota atau isi kandungan yang dilakukan oleh individu yang meletakkan cap mohornya di bawah nota tersebut.

Di Muzium Kesenian Islam Malaysia, koleksi cap mohor batu separa berharga seperti batu karnelian, kristal dan jed dipamerkan di galeri mata wang manakala koleksi cap mohor Melayu terdapat di galeri Dunia Melayu.

www.utusan.com.my
 
Original Template By : uniQue  |    Modified and Maintained By : Intydez